دلـــــنوشتــه های بیـــــــدل

و گریه من هنگام تولد....اغاز قصه تنهاییم بود...

لا فتی الا علی

 

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

به پیام آشنایی بنوازد اشنا را

[ چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, ] [ 20:7 ] [ BIDEL ] [ ]